Business & Society

Groene energie: wat is het nu eigenlijk?

Groene energie: wat is het nu eigenlijk?

maart 02
17:01 2021

De uitdaging bij uitstek die ons niet alleen op dit moment maar ook in de nabije toekomst te wachten staat, is klimaatverandering. Daarom horen we in het nieuws en online steeds vaker de termen groene of hernieuwbare energie vallen. Wat is dat nu precies?

© Pixabay.com

Wat wordt bedoeld met groene energie?

Groene energie wordt ook wel duurzame energie genoemd. Het is energie dat uit groene energiebronnen komt en geen of weinig CO2 of andere schadelijke stoffen uitstoot. Dit gebeurt op alternatieve methoden van elektriciteitsproductie waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld olie, aardgas en steenkool.

Het gaat hier dus om het soort energie dat gebruik maakt van het potentieel van natuurlijke, hernieuwbare bronnen zoals zon, water en wind, en niet eindig zijn zoals olie. Deze vorm van energie voegt dus geen CO2 aan de atmosfeer. En dat is een goede manier om het milieu te beschermen, en tegelijkertijd de portemonnee. Want groene energie is vaak goedkoper en de prijs ervan daalt naarmate de technieken voor het opwekken van energie beter worden.

© Pixabay.com

Waar komt het vandaan?

Groene energie komt uit energiebronnen die stuk voor stuk hernieuwbaar zijn. Wanneer de energiewinning methode correct wordt toegepast, is groene energie niet alleen duurzame energie maar ook goedkope energie. We lijsten de mogelijke energiebronnen hieronder eens op voor je:

  • Wind: de energie van de wind, d.w.z. de kinetische energie van een bewegende luchtmassa.
  • Zonne-energie: de energie die samenhangt met zonnestraling.
  • Aerothermisch: de warmte aanwezig in de buitenlucht.
  • Geothermisch: de energie die wordt opgewekt door geologische warmtebronnen.
  • Hydrothermisch: de warmte die aanwezig is in het water van meren, rivieren en waterhoudende grondlagen.
  • Oceanisch: ook mariën of pelagisch genoemd, is de energie die zich in verschillende vormen in de zeeën en oceanen bevindt.
  • Hydraulisch: de kracht van de waterbeweging.
  • Biomassa: brandstoffen, elektrische en thermische energie uit materialen van biologische oorsprong.
  • Gassen: stortplaatsen, residuen van rioolwaterzuiveringsprocessen en biogas.

Toekomstplannen

Fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas behoren binnenkort tot het verleden. Door de steeds toenemende vraag naar elektrische energie uit hernieuwbare bronnen en de dringende noodzaak om schadelijke uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk te verminderen, ontwikkelen nieuwe energiewinningstechnieken zich razendsnel. Op dit moment vormen de bovengenoemde hernieuwbare energiebronnen de meest geschikte oplossing om aan de marktvraag te voldoen voor transport, industrie en huishoudens en het milieu te beschermen. Het uiteindelijke doel is om helemaal af te stappen van de fossiele brandstoffen en om van groene energie de energie van de toekomst te maken.